top of page

Sikker adkomst til pipe

Oppdatert: 13. des. 2023

Har du pipe på taket? Som boligeier er du ansvarlig for at feieren kan ferdes trygt på taket. Byggteknisk forskrift (TEK17) § 15-3 5d stiller krav til at røykkanal og skorstein må ha tilstrekkelig adkomst for feiing og fjerning av sot. Dette omfatter blant annet godkjent takstige/stigetrinn, pipeplattform/feieplatå, stigesikring og gangbro.


I denne artikkelen vil vi se på hvilke krav som stilles for at feieren skal ha sikker adkomst til pipen.

Pipe på taket

Takstige

Arbeidstilsynet stiller krav til takstige/stigetrinn på skråtak (tak med mer enn 6 graders helling), der det ikke er tilgjengelig takvindu eller annen tilgang til pipen.


Krav til godkjent takstige

  • Takstige som benyttes må være typegodkjent og skal monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent.

  • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Trestiger, stiger som er festet med bøyle over mønet eller med kjetting rundt skorstein er ikke lenger godkjent.

  • Takstigen skal være utformet på en slik måte at adkomst opp fra stige til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.

  • Avstand mellom trinn og takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

  • Stigesikring skal benyttes der det er over 5 meter fra terreng til takfot.


Krav ved flere piper

  • Hvis du har flere piper på taket skal det enten være stige opp til hver pipe eller gangbro mellom pipene.


Pipeplattform

Det skal også benyttes pipeplattform/feieplatå dersom pipens høyde krever det.

Krav til piper med høyde 1,2 meter over tak:

  • Hvis pipen er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert pipeplattform. Denne må i likhet med takstige være typegodkjent og montert I henhold til monteringsanvisning fra produsent.


Ta hensyn til taktekkingen

Det er også viktig å ta hensyn til taktekkingen som er brukt. Takstein og takplater har forskjellige dimensjoner og profiler, og det er derfor viktig at takstigen har trinn som er tilpasset taktekkingen. Ved å bruke feil trinn kan du risikere skader på taktekkingen.


På noen typer takplater kreves det at man skrur gjennom platene for å feste trinn eller utstyr på taket, som for eksempel plater av stål eller aliminium. I dette tilfelle er det viktig å sørge for at du bruker riktige pakninger, slik at vann ikke trenger gjennom hullene i takplaten og forårsaker lekkasje.


Er du usikker på om taket ditt er trygt eller at du følger kravene? Vi hjelper deg med alt fra rådgiving og krav til sikring av tak!89 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page