top of page

Taksikring

Som eier av bolig er du ansvarlig for at taket ditt er trygt. Dette innebærer å sikre at det ikke faller snø, is eller andre gjenstander ned fra taket. Du er også ansvarlig for at feieren kan ferdes trygt på taket.

Visste du for eksempel at de gamle takstigene som ligger over møne ikke lenger er godkjent, at det ikke holder med stigetrinn på annenhver stein lenger og at du antakeligvis må ha stigesikring på takrenna?


MNA Takservice hjelper deg med diverse tjenester knyttet til taksikring:


  • Montering av snøfangere og isstoppere: Snøfangere og isstoppere hindrer at snø og is sklir ned fra taket og skader personer, dyr og eiendeler på bakken. Vi hjelper deg med å installere riktig snøfanger til ditt tak som forhindrer snøras.

  • Montering av godkjent takstige/stigetrinn: Det er krav til takstige/stigetrinn på skråtak, der det ikke er tilgjengelig takvindu eller annen tilgang til pipen. Vi hjelper med å montere godkjent takstige som passer til din taktekking. Dette sikrer både trygg adkomst til pipen og trygg ferdsel på taket.

  • Snømåking av tak: Tunge snøfall kan legge betydelig vekt på taket og øke risikoen for skader. Vi bistår med å fjerne snø fra taket på en trygg og sikker måte.


Er du usikker på om taket ditt er trygt? Ta kontakt med oss for rådgivning eller få et uforpliktende tilbud.

bottom of page