top of page

Blikk og beslag

Trenger du ny pipe eller reparasjon av den eksisterende? Kanskje noen takrenner eller nedløp ikke fungerer optimalt? Beslag på piper, takrenner og andre utsatte elementer på boligen er viktig for å forhindre vanninntrengninger. Med riktig blikkbeslag kan du ha en vedlikeholdsfri løsning som beskytter hjemmet og varer i flere tiår.

MNA Takservice har lang erfaring med blikkenslagerarbeid og er behjelpelig med de de minste pipebeslagene til de større og mer omfattende oppdragene for å unngå vannskader.


Noen av tjenestene vi tilbyr:


  • Piper og luftehatter: Tjenester knyttet til montering, vedlikehold og reparasjon av ulike typer piper og luftehatter. Dette sikrer god ventilasjon og røykutslipp fra bygningen.

  • Reparasjon eller rehabilitering av takrenner og nedløp: Tjenester for reparasjon og rehabilitering for å sikre at takrenner og nedløp fungerer optimalt og forhindrer vannskader.

  • Montering eller utskifting av vindskibeslag: Med vindskibeslag på toppbordet så unngår du råte i vindskiene, og toppbordet blir vedlikeholdsfritt.

  • Vindubeslag/vannbrettbeslag: Vi skifter ut eller monterer vanbrettbeslag på dine vinduer for å sikre riktig avrenning fra vinduene.


Hos MNA Takservice kan du få prisestimat på forhånd, og vi jobber ofte med fastpriser slik at det blir en enkel prosess for deg som kunde. Ta kontakt med oss dersom du har behov for blikkenslagerarbeider.

bottom of page